Program

Program je do značné míry tekutý a jeho část vždy vzniká na místě z interakce rozmanitých návštěvníků. Každý, kdo bude chtít něco sdílet, dostane prostor - Nadační dům Josefa Plívy je dost velký pro pořádání několika různých programů současně. Mimo pevný program obvykle probíhá živelná jam sessions v jeho různých zákoutích. 

Pátek

17:00 - 18:00 Čajování na přivítanou

18:00 - 19:00 Petr Bureš: základy konokolu (workshop)

       po 20:00 Jam Session

Sobota

10:00 - 11:00 Lenka Jaleh Lapčíková : základy tance Bhangra (workshop)

11:00 - 11:30 Petr Bureš: Kanjirová technika v moderní hře na rámové bubny (workshop)

13:00 - 14:00 Lenka Jaleh Lapčíková : základy tance Kathak (workshop)

14:00 - 16:00 Tomáš Reindl: úvod do indického rytmického systému (workshop a prezentace knihy)

16:00 - 18:00 Mantrovníci (zpěv manter)

19:00 - 20:00 Milan Fujda : rozvoj umění v době vlády Guptů (přednáška)

20:00 - 21:00 NaraNarayan Band (koncert)

       po 21:00 Jam Session

Neděle

10:00 - 11:00 Jóga

11:00 - 11:30 Petr Bureš: Analýza blízkovýchodních rytmických módů konokolem (workshop)

13:00 - 15:00 Závěrečný Jam Session, reflexe setkání 

Program of gathering is partially liquid and part of it is always created on the place from interaction of various participants. Everybody who will want share something will got place for that - Josef Plíva's Foundation house is big enough for making more programs at one time. Except fixed program there is usually lively jam session in various parts of Foundation house.

Friday

17:00 - 18:00 Wellcoming tea ceremony

18:00 - 19:00 Petr Bureš: Basics of konokol (workshop)

   after 20:00 Jam Session

Saturday

10:00 - 11:00 Lenka Jaleh Lapčíková : Basics of Bhangra dance (workshop)

11:00 - 11:30 Petr Bureš: Kanjira technique in modern frame drum playing (workshop)

13:00 - 14:00 Lenka Jaleh Lapčíková : Basics of Kathak dance (workshop)

14:00 - 16:00 Tomáš Reindl: Introduction to Indian rhythm system (workshop and book presentation)

16:00 - 18:00 Mantrovníci (singing of mantras)

19:00 - 20:00 Milan Fujda : Developing of art in Gupta empire  (lecture)

20:00 - 21:00 NaraNarayan Band (concert)

   after 21:00 Jam Session 

Sunday

10:00 - 11:00 Jóga

11:00 - 11:30 Petr Bureš: Analysis of middle eastern rhythm modes by konokol 

13:00 - 15:00 Ending Jam Session, reflection of gathering

Indian Music Gathering